Pablo Bravo

Extremo Segunda Nacional Masculino.

Samuel Sánchez

Lateral Segunda Nacional Masculino.

Sergio Torres

Extremo Segunda Nacional Masculino.

Nuño Gutiérrez

Extremo Segunda Nacional Masculino.

Jorge Pelaez

Central Segunda Nacional Masculino.

Javier Alcalde

Lateral Segunda Nacional Masculino.

Hugo Muñoz

Extremo Segunda Nacional Masculino.

Juan Cano

Juan Cano

Portero

Portero Segunda Nacional Masculino.

David López

Pivote Segunda Nacional Masculino.

David Medina

Pivote Segunda Nacional Masculino.